توسعه کسب و کار چیست؟

اگر میخواهید یک کسب و کار جدید راه اندازی کنید یا کسب و کار خود را ارتقاء دهید نیاز به مجموعه ای از فاکتورها را دارید که در کنار هم قرار گیرند تا به درستی چشم انداز کاری خود را اجرایی نمایید. تمرکز اصلی شما بر روی محصول یا خدمات است. چیزی که در آن تخصص دارید. توجه به المان های دیگر مانند برندسازی، بازاریابی و تبلیغات و روابط عمومی فاکتورهایی هستند که نیاز دارید….

چرا تبلیغاتی که انجام میدهید تاثیرگذار نیست؟

بسیاری وقت ها تبلیغاتی انجام می دهید که با وجود صرف هزینه زیاد، بازگشت سرمایه ندارد و انتظارات شرکت را برآورده نمی کند. علت این مسئله این است که شرکت ها بدون مطالعه و آگاهی از تکنیک های تبلیغات و بازاریابی اقدام به انجام یک کار تبلیغاتی می نماید. …