ارزش هر کسب و کاری در وحله اول به نیرویهای انسانی آن می باشد. گروه توسعه کسب وکار ایران اینترویو تلاش می کند در کنار ایجاد محیطی پویا و شاد افرادی که در حوزه کاری خود متخصص هستند و نسبت به حرفه خود علاقه مند و نسبت به مسئولیتی که آن را می پذیرند مسئولیت پذیر می باشند را در کنار هم جمع نماید.

فرصت های شغلی گروه توسعه کسب و کار ایران اینترویو

درحال حاضر برای فرصت های شغلی ذیل امکان ارسال رزومه موجود می باشد. اگر رزومه خود را آماده دارید در انتهای صفحه آن را بارگذاری نمایید. و اگر همه از چند و چون تکمیل رزومه آگاهی ندارید. نمونه فرم تکمیل رزومه نیز در انتهای صفحه موجود می باشد.

تدوینگر

دارای تحصیلات مرتبط
تسلط کامل به نرم افزارهای مربوطه
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

طراح گرافیک

دارای تحصیلات مرتبط
تسلط کامل به نرم افزارهای مربوطه
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

بازاریاب

دارای تحصیلات مرتبط
تسلط کامل به نرم افزارهای مربوطه
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

استراتژیست توسعه کسب و کار، تبلیغات و بازاریابی

دارای تحصیلات مرتبط
تسلط به زبان انگلیسی
دارای حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

گروه توسعه کسب و کار ایران اینترویو در جستجو چه افرادی

* در حوزه کاری خود متخصص و تحصیل کرده باشند.

* دارای اخلاق خوب و ظاهری مناسب باشند.

* علاقه مند به فعالیت در حوزه کسب و کار، تبلیغات و بازاریابی باشند.

* دارای روحیه کار تیمی باشند.

* به انجام درست و کامل وظایف خود اتقان داشته باشند.

* با محیط های کاری سازگار پذیر باشند.

* ذهنی خلاق و پویا داشته باشند.

* مسئولیت پذیر باشند.

* در ارتقاء مهارت های خود کوشا باشند.

* توانایی تبدیل مهارت های خود به عمل را داشته باشند.

* دارای اعتماد به نفس و روحیه شاد باشند.